Aktuality

Novinky v očkování od 1.1.2022

U očkování proti meningokoku B:

  • nově mají nárok na úhradu všech dávek vakcíny děti, pokud je očkování zahájeno do 12 měsíců věku nebo od dovršení 14. do dovršení 15. roku věku
  • u očkování proti meningokoku A, C, W, Y mají nárok na úhradu jedné dávky děti od dovršení 1. do dovršení 2. roku věku nebo pak od dovršení 14. do dovršení 15. roku věku
  • ve všech případech očkování proti meningokoku je opět vakcína hrazena do výše ekonomicky nejméně náročné varianty
  • nově je také hrazeno očkování provedené i po uplynutí stanovené věkové hranice, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek z důvodu nepříznivého zdravotního stavu pojištěnce.

Ke změnám dochází také u očkování proti lidskému papilomaviru, u kterého byly doposud očkovací látky hrazeny také do výše ekonomicky nejméně náročné varianty.

  • nově jsou vakcíny plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění (tzn. jsou hrazeny všechny očkovací látky, které jsou aktuálně pro toto očkování v ČR dostupné), pokud je očkování u dívek i chlapců zahájeno od dovršení 13. do dovršení 14. roku věku
  • kromě očkovací látky je hrazena i její aplikace
  • öd letošního roku je nově také hrazeno toto očkování provedené i po uplynutí stanovené věkové hranice, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek z důvodu nepříznivého zdravotního stavu pojištěnce


Očkování Covid - 19 u dětí

V naší ordinaci očkujeme vakcínou od firmy Spikewax - Moderna děti starší 12 let.

Informace k očkování dětí:

Doporučení k očkování dětí 12-15let České vakcinologické společnosti Novinky v očkování 2020

Očkování proti meningokokovým nákazám hrazené dětem do 2 let od 1. 5. 2020

Na základě novely zákona o veřejném zdravotním pojištění mají nově od 1.5.2020 plně hrazené očkování proti meningokokovým nákazám děti do 2 let věku. Podmínky hrazení jsou v případě očkování proti meningokoku skupiny B zahájení očkování do ukončeného 6. měsíce věku a v případě očkování proti meningokokům skupin A, C, W a Y provedení očkování ve 2. roce života. Tyto věkové indikace splňují vakcíny Bexsero (proti séroskupině B, držitel registrace firma GSK) a Nimenrix (proti séroskupině A, C, W a Y, držitel registrace firma Pfizer).

Invazivní meningokoková onemocnění patří mezi závažná infekční onemocnění vyvolaná bakterií Neiserria meningitidis, nejčastěji séroskupinami A, B, C, W, Y. Zdrojem nákazy bývá bezpříznakový nosič nebo nemocný jedinec. Meningokoky lze rozdělit do třinácti séroskupin - pouze šest z nich způsobuje život ohrožující onemocnění. Nejčastější séroskupiny meningokoka, které se u nás vyskytují, jsou B a C. Objevují se ale také onemocnění způsobená séroskupinou W a Y. V současné době již máme v ČR k dispozici vakcíny, které pokrývají všechny tyto nejčastější skupiny - jedny pokrývají bakterie séroskupiny A,C,W,Y a druhé séroskupiny B. Vždy je tedy nutná kombinace obou vakcín. Nic není stoprocentní, ale platí, že očkování je nejúčinnější formou prevence.

Nejzávažnější klinickou formou onemocnění jsou meningokokové meningitidy (záněty mozkových obalů) a sepse (otrava krve). Tato onemocnění mívají velmi rychlý průběh a k úmrtí může dojít i přes zahájenou léčbu během prvních 24-48 hodin po vzniku příznaků. Pro své počáteční nespecifické symptomy může být onemocnění pozdě diagnostikováno. K úmrtí dochází asi u 10-20 % pacientů. V České republice byla za posledních 10 let průměrná smrtnost 9 % (4,7- 14,7 %). Až u 20 % přeživších pacientů se vyskytují celoživotní následky, jako jsou amputace končetin, hluchota nebo mentální retardace.

Inkubační doba je většinou 3 až 4 dny od nákazy kapénkovou infekcí. Na začátku připomíná onemocnění běžnou chřipku - v prvních 4 hodinách se zpravidla projevuje bolestí hlavy, horečkou, nevolnostmi. Přibližně po 8 hodinách se dostavují potíže s dýcháním, následně pak tuhnutí šíje, či citlivost na světlo. Přibližně po 16 hodinách může nastat delirium, zmatenost a bezvědomí. Onemocnění mohou, ale bohužel také nemusí, provázet petechie (mnohočetné tečkovité krvácení do kůže) či skvrny na kůži, které nevyblednou ani tehdy, když na ně přitlačíme. Test můžeme provést pomocí zatlačení na místo výskytu například průhlednou skleničkou. Přesto nelze na tento test spoléhat a je dobré vyhledat lékaře vždy, když máme podezření.

Onemocnět může prakticky kdokoliv, ale dle statistik jsou nejohroženějšími skupinami malé děti do čtyř let, dospívající a lidé v mladším dospělém věku do 25 let. U této druhé skupiny riziko představuje zvláště období spojené se zahájením studia a bydlením mimo domov - na internátech, kolejích, nebo ve sdílených bytech. Vstupuje tu do hry sociální chování, které usnadňuje přenos nemoci. Pobyt v přelidněném prostředí (koncerty, kluby), líbání, kouření, nedostatek spánku, hromadné nocování, cestování a podobně jsou faktory, které k onemocnění mohou přispívat. Navíc jsou mladí lidé nejčastějšími bezpříznakovými přenašeči, kteří tak ohrožují další osoby ve své blízkosti - například mladší sourozence, nebo třeba seniory.

Očkování je doporučené již od dokončeného 2. měsíce života dítěte, kdy zpravidla zahajujeme očkováním proti séroskupině B a doplňujeme kombinovanou tetravakcínou (proti séroskupině A, C, W, Y). V případě vakcíny proti typu B se jedná o schéma 2+1 dávka, tedy první dvě dávky v odstupu 2 měsíců a přeočkování v odstupu minimálně 6 měsíců. Druhou skupinou jsou pak dospívající, kde podáváme také oba typy očkovacích látek, proti séroskupině B ve dvou dávkách a jednu dávku kombinované tetravakcíny. Pro očkování v této věkové skupině máme již nyní proti séroskupině B dostupné dvě očkovací látky od různých výrobců.