Rezidenční místa

Naše zdravotnické zařízení má udělenou akreditaci pro vzdělávání mladých lékařů v oboru pediatrie v rámci programu rezidenčních míst pořádáného Ministerstvem zdravotnictví.

V rámci programu dokončily rezidentury na našem pracovišti již 2 lékařky: MUDr. Brožová Petra a MUDr. Kolátková Petra .

Nyní je u nás školena rezidentka MUDr. Trojanová Kateřina.

Rezidenční program pomáhá lékařům vzdělávajícím se v minulosti v oboru Praktický lékař pro děti a dorost nyní v oboru Pediatrie přehledně krok za krokem absolvovat povinný předatestační program a připravit se na samostatnou práci v oboru pediatrie.

Intenzivní spolupráce se školitelem v rámci rezidenčního programu umožňuje dětským lékařům seznámit se s prací v ordinaci dětského lékaře, prohloubit znalosti a pracovat neustále pod vedením zkušeného lékaře.

Předepsané měsíce praxe pracují lékaři na dětském oddělení nemocnice Benešov na dětských klinikách v Praze.

Rezidenční místa se týkají všech zdravotnických pracovníků a pracovníků ve zdravotnictví, jejichž odborná způsobilost je v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb. či zákonem č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborných a způsobilostí a specializovaných způsobilostí.

Rezidenčním místem je školící místo na akreditovaném pracovišti, které je spolufinancováno ze státního rozpočtu.

Školícím místem je pracovní místo v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby, ve stanoveném oboru specializačního vzdělávání v akreditovaném zdravotnickém zařízení.

Rezidentem je účastník specializačního vzdělávání, který se účastní specializačního vzdělávání na rezidenčním místě, a který získal příspěvek ze státního rozpočtu na pokrytí nákladů spojených se specializačním vzděláváním.

Podrobnější informace o aktuálním výběrovém řízení naleznete zde.

© 2017 Elsa-med.cz, všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!