Praktický lékař pro dospělé

"Vychovali jsme s Vámi Vaše děti ....... a teď jsme se rozhodli starat se o ně i nadále v jejich dospělosti !" 


Praktické lékařství je obor lékařské péče zaměřený na primární péči o pacienty a na záležitosti rodinné medicíny. Praktický lékař léčí akutní a chronická onemocnění, poskytuje preventivní péči a vzdělává lidi v oblasti zdraví - to vše obecně bez ohledu na věk a pohlaví. Odborné zaměření spočívá v péči o pacienty s více zdravotními potížemi a s komplikacemi.

V naší ordinaci Vám nabízíme kvalitní komplexní lékařské služby. Vždy profesionální a osobní přístup je u nás samozřejmostí. Ke každému pacientovi přistupujeme individuálně v řešení jeho zdravotních problémů. To vše je možné s pomocí kvalitních a ověřených zdravotnických přístrojů. 

O vaši péči se o vás starají MUDr. Kubánková Petra a MUDr. Růžičková Veronika

Očkovací kalendář a další informace naleznete zde.

Standardní výkony

 • diagnostika a léčba akutních onemocnění
 • komplexní péče o pacienty s chronickým onemocněním (arteriální hypertenze, poruchy metabolismu lipidů, obesita, nekomplikovaný diabetes mellitus 2. typu, chronická žilní onemocnění, bolestivé stavy, deprese a poruchy spánku)
 • EKG - vyšetření srdeční činnosti
 • POCT- laboratorní vyšetření přímo v ordinaci s výsledkem na počkání
  (CRP, INR, glykémie, Streptest, FOB test - skryté krvácení ve stolici, orientační vyšetření moči)
 • odběry krve a moči, kultivační vyšetření
 • racionální antibiotická terapie respiračních a kožních infekcí
 • předoperační vyšetření
 • preventivní a vyhledávací postupy nádorových onemocnění
 • pravidelné preventivní prohlídky pro všechny věkové kategorie
 • prohlídky k potvrzení řidičského a zbrojního průkazu
 • prohlídky k vystavení zdravotního průkazu
 • prohlídky do zaměstnání, pro sportovní aktivity apod.
 • očkování
 • posudková činnost, sepsání návrhu na lázeňskou péči
 • ošetření nepojištěných osob (přímo hrazená péče

Nadstandardní služby

 • stanovení protilátek po očkování dle platného ceníku /cena 500-1000 Kč/
 • preventivní prohlídka mimo interval hrazený pojištˇovnou:
 1. u registrovaného klienta 500Kč, odběry krve 300 Kč
 2. u neregistrovaného klienta 800 Kč, odběry krve 300 Kč.

Přístrojové vybavení

Naše ordinace disponuje nejnovějším nadstandardním vybavením. Všechna níže uvedená vyšetření jsou při indikaci lékařem hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

 • EKG
 • CRP
 • močový analyzátor
 • Strep test
 • Glukometr
 • Pulsní oxymetr