Reprodukční genetika

Prekoncepční vyšetření

Genetické vyšetření páru by mělo začít ještě před snahou o otěhotnění (koncepcí), proto se nazývá vyšetření prekoncepční. Obsahuje komplexní posouzení osobní a rodinné anamnézy, které může upozornit na výskyt dědičného onemocnění v rodině, které se může opak v dalších generacích.

Dalším krokem je odhalení skrytého nosičství chorob u rodičů, které se mohou projevit až závažným  onemocněním u jejich potomků.

Prekoncepční vyšetření zahrnuje:

 • Osobní a rodinnou anamnézu
 • Vyšetření chromozomů obou partnerů
 • U žen: 
 • vyšetření dispozic pro zvýšenou srážlivost krve
 • vyšetření na skryté přenašečství změn genů, které mohou být příčinou nemocí u potomků přenašečů. V naší populaci se jedná především o cystickou fibrózu (CF) a spinální muskulární atrofii (SMA)
 • U mužů se závažnou poruchou spermiogramu vyšetření ztráty materiálu na chromozomu Y (

Na závěr prekoncepčního vyšetření je možné navrhnout optimální postup léčby metodami asistované reprodukce, rozhodnout o vhodnosti preimplantačního genetického vyšetření (PGT) a naplánovat i péči o budoucí těhotenství (prenatální diagnostika).

Prenatální diagnostika

Vyšetření plodu během těhotenství zahrnuje preventivní genetické vyšetření v I. trimestru a následně UZ v II. a III. trimestru.

Nejčastějšími indikacemi ke genetickému vyšetření v těhotenství:

 • věk těhotné vyšší než 35 let
 • pozitivní těhotenský screening
 • podezření na vrozenou vývojovou vadu u plodu
 • dědičné onemocnění v rodinné anamnéze
 • narození dítěte s vrozenou vývojovou vadou v předchozím těhotenství
 • přítomnost strukturální chromozomální vady u jednoho z rodičů
 • otěhotnění po IVF ( umělém oplodnění )
 • onkologické onemocnění u jednoho z rodičů před těhotenstvím
 • užívání léků v graviditě nebo vliv jiných teratogenů

Co sebou na první vyšetření

 • žádanku ke genetickému vyšetření od odesílajícího lékaře
 • kartičku zdravotní pojišťovny
 • těhotenskou průkazku se záznamem krevní skupiny
 • výsledky screeningových vyšetření v současné graviditě - tj. screening I. trimestru (šíjové projasnění - NT) a/nebo screening II. trimestru (krevní triple test)
 • zprávu o genetickém vyšetření (pokud jste již byli vyšetřováni jinde na genetice) 
 • vyšetření spermiogramu (pokud byl jproveden)
 • vyplněný rodokmenový dotazník (vy i váš partner) - bude k dispozici zde ke stažení