O nás

V ordinaci pracují na plný úvazek 2 dětské lékařky/genetičky  - MUDr. Elsa Zemánková a MUDr. Marcela Klápová. Dále na částečný úvazek MUDr. Veronika Rezková.

Společnost E - med s.r.o. jako poskytovatel zdravotních služeb je akreditována a funguje jako školicí pracoviště pro lékaře v oboru Pediatrie, t.č. zde pracuje jako rezidentka MUDr. Trojanová.

V ordinaci praktického lékaře pro dospělé pracují MUDr. Petra Kubánková.

Lékařky doplňuje zkušený tým sester: Marie Toulová, Hana Ouřadová, Iva Hovorková, Věra Halladová a Helena Kubínová.

Lékaři

MUDr. Elsa Zemánková

genetik a praktický lékař pro děti a dorost

VZDĚLÁNÍ

Gymnázium v Benešově 1977-1981 - pomoc v genetické poradně v Benešově a publikace práce o okresní genetické poradně v Benešově

Vítězství v republikové Soutěži Natura semper viva.

Fakultě dětského lékařství University Karlovy v Praze 1981-1987

- práce na klinickém genetickém pracovišti v Motole u paní prof. Dr Evy Seemanové, DrSC. Po promoci spolupráce s několika pražskými genetickými pracovišti, také ve smyslu genetických výzkumných úkolů republikového významu

Atestace z pediatrie 1992

Atestace z lékařské genetiky 1997

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

Dětské lůžkové oddělení nemocnice v Benešově 1987-1992

- 3.11.1992 jsem složila atestační zkoušku z pediatrie

Dětské oddělení nemocnice práce v genetické poradně 1992-1995

Práce v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost a genetiské ambulanci 1995-2011

E-med s.r.o. 2011 - Jednatel, genetik a praktický lékař pro děti a dorost

MUDr. Marcela Klápová

genetik a praktický lékař pro děti a dorost

Životopis bude doplněn.

MUDr. Petra Kubánková

praktický lékař pro dospělé

Vzdělání

2017 - licence ČLK pro výkon soukromé lék. praxe, pro výkon funkce lektor v lékařské praxi, pro výkon odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru všeobecné praktické lékařství

2016 - atestace z všeobecného praktického lékařství

2011-2012 - kurz Klinická výživa

2011 - licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru klinická onkologie

2009 - atestace z klinické onkologie

2008 - certifikát Good Clinical Practice /GCP/

1999 - atestace I. stupně z vnitřního lékařství

1990-1996 - I. LF UK Praha

Zaměstnání

2017 - dosud : Onkologická amb. a stacionář Nemocnice R+S Benešov, lékař

2016 - dosud : Amb. všeobecného praktického lékaře E-Med s.r.o., Benešov, lékař

2015 - 2016 : Amb. všeobecného praktického lékaře RD Med s.r.o., Bystřice, lékař

2007 - 2013 : Onkologická klinika TN Praha, lékař, vedoucí oddělení, investigátor klinických studií

2006 - 2007 : Kurz anglického jazyka ve Velké Británii

2005 - 2006 : Onkologická amb. a stacionář Nemocnice R+S Benešov, lékař

1997 - 2000: Interní oddělení Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, lékař

1996 - 1997 : Interní odděleni Nemocnice Vlašim, lékař

MUDr. Veronika Rezková - Nedeliaková

praktický lékař pro děti a dorost

2007 promoce na 1.lf

‎2007-2013 Dětské odd.Nem.Benešov

listopad 2012 atestace v oboru Pediatrie

‎2013-2018 Mateřská/rodičovská dovolená

Od 9/2018 Ordinace Dr.Zemankové

Od 3/2022 Laktační poradce - zdravotník

- 23.-24.3.2022 certifikovaný kurz

prosinec 2022 atestace v oboru PLDD

MUDr. Kateřina Trojanová

praktický lékař pro děti a dorost v přípravě

2011-2017 1.LF UK

od r. 9/2017 rezidentka u Dr.Zemánkové

t.č. mateřská dovolená

Zdravotní sestry

Marie Toulová

Zdravotní sestra


Hana Ouřadová

Zdravotní sestra


Iva Hovorková

Zdravotní sestra


Helena Kubínová

Zdravotní sestra


Ostatní personál

Iva Pospíšilová

hlavní asistentka