Očkování

Novinky v očkování od 1.1.2022

U očkování proti meningokoku B:

 • nově mají nárok na úhradu všech dávek vakcíny děti, pokud je očkování zahájeno do 12 měsíců věku nebo od dovršení 14. do dovršení 15. roku věku
 • u očkování proti meningokoku A, C, W, Y mají nárok na úhradu jedné dávky děti od dovršení 1. do dovršení 2. roku věku nebo pak od dovršení 14. do dovršení 15. roku věku
 • ve všech případech očkování proti meningokoku je opět vakcína hrazena do výše ekonomicky nejméně náročné varianty
 • nově je také hrazeno očkování provedené i po uplynutí stanovené věkové hranice, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek z důvodu nepříznivého zdravotního stavu pojištěnce.

Ke změnám dochází také u očkování proti lidskému papilomaviru, u kterého byly doposud očkovací látky hrazeny také do výše ekonomicky nejméně náročné varianty.

 • nově jsou vakcíny plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění (tzn. jsou hrazeny všechny očkovací látky, které jsou aktuálně pro toto očkování v ČR dostupné), pokud je očkování u dívek i chlapců zahájeno od dovršení 13. do dovršení 14. roku věku
 • kromě očkovací látky je hrazena i její aplikace
 • öd letošního roku je nově také hrazeno toto očkování provedené i po uplynutí stanovené věkové hranice, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek z důvodu nepříznivého zdravotního stavu pojištěnce

Povinné očkování dětí

Pravidelné očkování dětí se řídí vyhláškou č. 537/2006 Sb. (novela č. 355/2017 Sb.) o očkování proti infekčním nemocem. Plošné očkování zahrnuje očkování proti devíti nemocem a provádí jej praktický lékař pro děti a dorost.

Novinky v očkování od května 2020 najdete v sekci Aktuality.

Povinné pravidelné očkování dětí

Hexavakcína - od 1.1.2022 vakcína Infanrix Hexa

Plošné očkování dětí hexavakcínou proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, virové hepatitidě B, Haemophilus influenzae b a dětské obrně se provádí třemi základními a jednou posilující dávkou od 9. týdne (3. měsíce) věku.

Kombinovaná vakcína proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím - od 1.1.2022 MMR-VaxPro

Základní očkování proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím se provede živou očkovací látkou, a to mezi 13. - 18. měsícem po narození dítěte. Přeočkování se provede 1 dávkou ve věku od 5. až 6. roku dítěte.

Kombinovaná vakcína proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli - od 1.1.2022 Boostrix

Přeočkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli se provádí v 5. až 6. roce věku.

Kombinovaná vakcína proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a dětské obrně - od 1.1.2022 Adacel Polio

Přeočkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a dětské obrně se provádí v 10. až 11. letech.

Nepovinné očkování dětí

Rotavirové nákazy

Vakcína Rotarix proti gastroenteritidě (akutní zánět žaludeční a střevní sliznice) způsobené rotavirovou infekcí. Je určená pro děti od 6 do 24 týdnů věku. Vakcína se podává ústy. Není určena k očkování dospělých. 

Pneumokoková onemocnění

U dětí se provádí očkování proti pneumokokovým nákazám neživou vakcínou. V indikovaném věku se jedná o hrazené nepovinné očkování. První dávku je možné aplikovat v identickém věku jako hexavakcínu.

Očkování proti HPV

Nepovinné očkování proti HPV se provádí mezi 13. a 14. rokem života.

Meningokokové nákazy

V indikovaném věku jsou hrazeny vakcíny proti typu A, B, C, W, Y.

Žloutenka typ A

Vhodná doba pro očkování je před nástupem do kolektivu.

Plané neštovice

Očkování vakcínou je možné kdykoliv, vhodné před nástupem puberty, se vzrůstajícím věkem roste riziko vážnějšího průběhu.

Klíšťová encefalitida

Nejvhodnějším způsobem prevence před tímto onemocněním je očkování proti klíšťatům. Doporučuje se zejména osobám, které žijí v rizikových oblastech, nebo osobám, které se pohybují v přírodě, sportují nebo chodí na pravidelné vycházky s domácími miláčky. 

Vhodná doba očkování je podzim a jaro.

Chřipka

Nejvhodnější doba pro očkování je období před začátkem chřipkové epidemie, tedy od konce září. Díky neustálému vývoji vakcín jsou v letošním roce jsou k dispozici pouze tetravalentní vakcíny, které poskytují očkovaným nejširší možnou ochranu proti čtyřem cirkulujícím kmenům chřipky. Ochrana před chřipkou nastupuje 2 týdny po očkování. 

Pravidelné očkování určité skupiny dětí

Tuberkulóza

Očkování se provede u dětí s indikacemi, které posoudí lékař novorozeneckého oddělení, případně registrující lékař pro děti a dorost. Na základě zákonným zástupcem dítěte a lékařem vyplněného dotazníku k definici rizika tuberkulózy, odesílá lékař dítě splňující indikace do pracoviště kalmetizace, kde je provedeno očkování.

HEP B

Základní očkování novorozenců HBsAg pozitivních matek se provede jednou dávkou očkovací látky proti virové hepatitidě B nejpozději do 24 hodin po narození dítěte. Očkování těchto dětí dále pokračuje podle souhrnu údajů o přípravku hexavalentní očkovací látky

 • další informace k očkování naleznete zde
 • podrobné informace k očkování proti meningokokům naleznete zde
 • informace k očkování proti HPV naleznete zde.
 • podrobné informace k očkování proti klíšťové encefalitidě naleznete zde 
 • příbalové informace k nadstandardnímu očkování naleznete zde, přečtěte vždy před vámi zvoleným očkováním, případné další dotazy rádi zodpovíme přímo v ordinaci 
 • další důležité informace naleznete na www.vakciny.net
© 2017 Elsa-med.cz, všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!