Výběrové řízení

E-med s.r.o.

MUDr. Elsa Zemánková

praktická lékařka pro děti a dorost

Malé náměstí 1700, 256 01 Benešov

Výběrové řízení na rezidenční místo


V souladu s vyhláškou č. 186/2009 Sb. vyhlašuji výběrové řízení na 1 rezidenční místa v oboru Pediatrie 2022

Lhůta pro podání přihlášek: 16.9.2022

Místo pro podání přihlášek: Benešov, Malé náměstí 1700

telefon: 317725165, e-mail: elsa.zemankova@mybox.cz

Přílohy:

I. Kriteria pro hodnocení uchazeče:

a) Zájem o práci v oboru Pediatrie 1-10 bodů

b) Zájem o výkon povolání v daném regionu 1-10 bodů

c) Předpoklady a znalosti důležité z hlediska Pediatrie 1-10 bodů

d) Komunikační schopnosti 1-10 bodů

II. Způsob hodnocení:

Podprůměrné 1-3 body

Průměrné 4-6 bodů

Nadprůměrné 7-10 bodů

Stanovuje se pořadí kandidátů podle počtu získaných bodů

III. Seznam dokladů, které musí být přiloženy k přihlášce:

1) Přihláška do výběrového řízení na místo rezidenta

2) Osobní dotazník rezidenta

3) Potvrzení o zařazení do oboru Pediatrie ( nebo doklad o zaslání žádosti na MZ ČR)

4) Kopie dokladů o získání odborné způsobilosti, specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti (pokud ji uchazeč získal)

5) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíců)

6) Výpis z rejstříku trestů (ne starší tří měsíců)

7) Přehled odborné praxe


V Benešově dne: 12.7.2022

Podpis: MUDr. Elsa Zemánková 

© 2017 Elsa-med.cz, všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!